cabeceraidiomaidioma
beste
Eduardo Urzelai. Bakarrik edo taldean, galdutako jai-giroa eta alaitasuna barriro be errira ekarten jakin eban: erri-kirolak eta euskal folklorea suspertuten jakin eban, euskal kulturea, erriko gizarte-aurrerakuntzetan aitzindari izan zan, erriko beartsuei laguntasuna emon eutsen... eta beti be, aldarte onean.
Eta ori guztiori, era askotara egin eban, batzuk benetan bitxiak. Ara, aintzina gure baserritarrentzat oitura bat zoilik zana, gaur egun gu guztion gozagarri bilakatu da, turismoa ekarrri, karidadea bultzatu, eta Berrizen izen ona eta Durangaldeako Merindadearena erri-kirolen lehenengo tokian ipini zuen.
Kartelak, Festatako programak, argazkiak eta abar egiten dute BerrizĀ“ko historiaren zati bat.